אודות - עמותת גמלאי רפאל רעם

אודות

אודות עמותת גמלאי רפאל רע"ם
ע"ר  58-023-682-6

 עמותת גמלאי רפא"ל נוסדה בשנת 1992 , נרשמה כחוק ברשם העמותות בשנת 1996, העמותה מונה כיום 1030 חברים, מכל הדרוגים שבמעמד עובדי מדינה ( מנהליים מח"ר והנדסאים /טכנאים ), למעט דרוג המחקר.

מטרות העמותה : לפעול בדרכים חוקיות על מנת לשמור ולקדם את האינטרסים של חברי העמותה במישורים הבאים :

  1. ארגוני - כספי : בכל נושא הקשור לעבודתם ברפא"ל , תנאי פרישתם או הנובע מפרישתם מרפאל.
  2. ייצוג משפטי קולקטיבי בעניינים הנוגעים לכלל ציבור חברי העמותה.
  3. תרבותיחברתי : הפקת טיולים , נופשונים , נסיעות לחו"ל , הרצאות וכנסים לרווחת ציבור החברים.

 

מהשיגי העמותה : העמותה טיפלה והביאה עד כה הישגים נאים לחבריה, כגון:

תשלום הפרשים בגין מענק פרישה, שהסתכם בסכום של כ- 14 מליון ₪ , אותם קיבלו 330 גמלאים זכאים .

בדיקת זכאות להפרשים בגין פדיון ימי מחלה לגמלאים שפרשו מעל גיל 55 שנים הנושא טופל באמצעות עורך דין .

טיפול נמרץ מול בכירים בהסתדרות ובממשלה במטרה שהסכמי השכר יכללו גם את הגמלאים ,

פרי עמל זה התבטא בהסכמי השכר שנחתמו באפריל 2008 בין האוצר וההסתדרות בהם זכו הגמלאים לתוספות נאות והצמדת הפנסיה למדד.

נושא זה עדיין בטיפול במטרה להגיע לצימצום שחיקת הגימלה שנוצרה כתוצאה מההצמדה למדד .

לעמותה תקנון מאושר ע" רשם העמותות .

העמותה מנוהלת ע"י ועד מנהל הנבחר ע"י כלל חברי העמותה באסיפה הכללית .האסיפה הכללית מתכנסת כחוק אחת לשנה .

כספי העמותה מנוהלים באופן שקוף ע"י גזבר ורואה חשבון מוסמך ומוכר .

לעמותה יש ועדת ביקורת , שבודקת את התנהלות העמותה ותקינותה  מכל הבחינות ומידי שנה שולחת דו"ח לרשם העמותות .

 

 


חברי הועד המנהל של העמותה

סוזן סגמן

יו"ר העמותה והועד - ועדת תרבות ועדת הפרט

052-699-9117


שמעון רוגע

סגן יו"ר העמותה והועד

050-510-5558


אילנה ברמן

מזכירת העמותה והועד, ועדת תרבות

052-837-9040


זאב כורך

גיזבר העמותה, ועדת תרבות

052-349-0159יאיר לסקוביץ

סגן וממלא מקום גיזבר העמותה , ועדת תרבות

052-261-6188


שרה חנניה

ועדת תרבות

052-622-5775


איתן וגנר

חבר ועד

052-863-0115


חברי ועדת ביקורת

נחמייה ביין

נחמייה ביין

052-872-8543


דוד דוידי

ועדת ביקורת

050-763-8513


לב זיסו

ועדת ביקורת

052-279-3504


התחבר